Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Teluk Bintan

1 Nama : Suhadi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19700624 200312 1 004

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S2 – Manajemen UIB

Kepala Sekolah

PNS
2 Nama : Nurul Yusra T., S.Pd., M.M

NIP. 19870928 201001 2 015

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Lulusan : S2 – Manajemen  UIB

Waka. Ur. Kurikulum/Guru Matematika

PNS
3. Nama : Jurlina, S.Pd.

NIP : 19710329 200312 2 007

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S1 -Pend. Kimia Univ. Jambi

Waka. Penjamin Mutu/Guru Kimia

PNS
4  

Nama : Rinda Wati, M.Pd.

NIP: 19730104 200502 2 006

Pangkat/Gol : Penata Tk.1 / IIId

Lulusan : S2 – Pend. Sejarah UPI

Waka. Ur.Kesiswaaan/Guru Sejarah

PNS
5 Nama : Mukhlis, S.Pd.

NIP. 19690506 200604 1 165

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S1 -Pend.B.Inggris – Univ.

Waka. Ur. Sarana

Prasarana/Guru B. Inggris

PNS
 6  Nama : Yuri Yogaswara, S.Pd., M.PFis

NIP. 19851004 201001 1 007

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Lulusan : S2 – Peng.Fisika – ITB

Waka. Humas/Guru Fisika

PNS
7 Nama  : Rita Puspitasari, S.Pd.

NIP : 19780913 200312 2 008

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S1 – Pend. Biologi

Guru Biologi / Kepala Labor / Staf Kurikulum

PNS
 8 Nama : Siti Suleha, S.Pd.

NIP : 19781010 200312 2 010

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S1 – Pend.Ekonomi

Guru Ekonomi

PNS
 9 Nama : Titin Soegiharti, M.Pd.

NIP : 19710514 200312 2 004

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S-2 Pend.Bhs.Indonesia UPI

Guru Bahasa Indonesia

PNS
 10 Nama : Yulnetri, S.Pd.

NIP : 19740303 200312 2 007

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S-1 Pend. Geografi

Guru Geografi

PNS
 11 Nama : Nurbatias, S.Pd.

NIP : 19711001 200502 1 005

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S-1 Pend. Seni Rupa

Guru Kesenian

 

PNS
12 Nama  : Yusmanika, S.Pd

NIP : 19810603 200502 2 005

Pangkat/Gol :Pembina / IVa

Lulusan : S-1 Pend.Bhs. Inggris

Guru Bahasa Inggris

PNS
13 Nama : Henni Kurniasih, S.Psi.

NIP : 19820121 201001 2 010

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Lulusan : S-1 Bimbingan Konseling

Guru Bimbingan Konseling

PNS
14 Nama : Rohaida, S.Ag.

NIP : 19671109 200512 2 002

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Lulusan : S-1 Pend.Agama Islam

Guru Pend. Agama Islam

PNS
15 Nama : Agustina, S.Pd.

NIP : 19740815 200502 2 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I  / IIId

Lulusan : S-1 Pend.Bhs.Indonesia

Guru Bahasa Indonesia

PNS
16 Nama : Evi Elianti, S.Pd.

NIP : 19690506 200604 2 010

Pangkat/Gol : Penata Tk.I  / IIId

Lulusan : Guru PPkn

Guru PPkn

PNS
17 Nama : Rika Komalasari, S.Si.

NIP. 19800409 200803 2 002

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Lulusan : S-1 Matematika – UNRI

Guru Matematika

PNS
18 Nama : Iin Solihin, ST.

NIP :  19781129 200903 1 001

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Lulusan : S-1 Tek. Informatika

Guru TIK

PNS
19 Nama : Zulfahmi, S.Pd.

NIP. 19850721 201001 1 012

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Lulusan : S-1 Pend.Sejarah UNRI

Guru Sejarah

PNS
20 Nama : Lili Desriani, S.Pd.

NRPK. 2016.02.0033

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 Pend. Biologi

Guru Biologi

GTT
 21 Nama : Meilisa Trisna, S.Sos.

NRPK. 2017.07.2.0001

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 Sosiologi

Guru Sosiologi

GTT
22 Nama : Hermansyah, SE.

NRPK. 2017.01.0002

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 Ekonomi

Guru Ekonomi

GTT
23 Nama : Isti Puji Rahayu, S.Pd.

NRPTK. 2017.01.1.0087

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 Pend.Bhs. Inggris UNJ

Guru Bahasa Inggris

GTT
24 Nama : Lidia Eva Endriyani, S.Ag

NRPK. 2010.01.0227

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 Pend.Agam Islam

Guru Pendidikan Agama Islam GTT
25 Nama : Irene Alfons, S.Pd.

NRPTK. 2019.08.01.0129

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 PJOK

Guru PJOK GTT
 26 Nama : Salmah

NIP. 19621016 198603 2 008

Pangkat/Gol : –

Lulusan : –

Kepala Tata Usaha

PNS
 27 Nama : Suyanti

NIP. 19761130 200604 2 028

Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / IId

Lulusan : –

Staf Tata Usaha

PNS
 28 Nama : Hermayani

NIP. 19820624 200604 2 021

Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / IId

Lulusan : –

Staf Tata Usaha

PNS
 29 Nama : Kurniasih, SE.

NRPK. 2017.01.2.0397

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 Ekonomi STIE  Pembangunan

Operator DAPODIK

PTT
 30 Nama : Yuliana

NRPTK. 2017.07.2.0001

Pangkat/Gol : –

Lulusan : SMA

Staf Tata Usaha

PTT
 31 Nama : Rachmad Wahyudi, S.Sos

NPRK. 2018.02.0001

Pangkat/Gol : –

Lulusan : S-1 STISIPOL

Operator e-raport PTT
 32 Nama : Asyim Soyan

NRPK. 2019.08.02.0053

Pangkat/Gol : –

Lulusan : –

Staf Tata Usaha PTT
33 Nama : Hasan

NIP. 19690813 201001 1 005

Pangkat/Gol : Peng.Muda Tk. I / IIc

Lulusan : –

Penjaga Sekolah

PNS
35 Nama : Jono

NRPK. 2017.01.2.0416

Pangkat/Gol : –

Lulusan : –

Penjaga Sekolah

PTT